Wy??cznie
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
 (2)  (3)
427.13 PLN
584.57 PLN *
- 27 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours

Usuwa wilgoć i hamuje powstawanie zapachów i bakterii w łyżwach, rękawicach i innych butach sportowych, ale także codziennych. Suszarka do sprzętu Go4Dry to profesjonalne urządzenie do suszenia wszelkiego sprzętu sportowego i obuwia. Szczególnie nadaje się do łyżew, butów ulicznych i innego sprzętu sportowego, który można umieścić na dwóch ramionach.

Suszarka do butów Go4Dry to kompaktowe urządzenie domowe, które z łatwością wyczyści i wysuszy Twoje buty. Go4Dry działa bez wody.
Zapachy znikają, a buty stają się suche i wolne od bakterii. Buty sportowe, ale także luksusowe buty skórzane można bez problemu umieścić na suszarce do butów Go4Dry.
Go4Dry ma chwytliwy design. Łatwy do przechowywania, ponieważ jest składany!

Czyszczenie za pomocą ozonu
Nasza suszarka do butów przyda się w każdym domu, bo każdego denerwują mokre i śmierdzące buty. Skarpety noszone przez cały dzień trafiają do prania codziennie. Nasze buty jednak po prostu odłożyliśmy na bok. Rozwijają się w nich bakterie i istnieje ryzyko wystąpienia stopy sportowca lub podrażnionej skóry.

Buty sportowe:
Czyścić przez 5 minut i suszyć przez 20 minut w temperaturze około 65°C.

Skórzane buty lub rękawiczki:
Czyścić przez 5 minut i suszyć przez 40 minut w temperaturze ok. 45°C.

Prosimy o zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia podczas użytkowania.

Co to jest ozon?
Ozon (O3) to tlen (O2) z dołączonym dodatkowym atomem tlenu. Ozon ma silne działanie czyszczące, dzięki czemu mikroorganizmy takie jak pleśń i bakterie są rozbijane. W naturze ozon powstaje pod wpływem promieniowania UV słońca i tworzy ochronną warstwę ozonową wokół Ziemi.

Łatwy w użyciu. Najlepszy efekt uzyskuje się, gdy stosuje się go od początku. Brak kosztów zużycia z wyjątkiem energii elektrycznej.

S?owa kluczowe: iceskate, grinding, schleifen, sharpening, Patinar, ice-skate, pattinare, skate, patiner, sharp, sharpen, sharpening
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.