CCM Super Tacks AS4 kij do hokeja na lodzie Senior 95 Flex

Sprzeda? hokeja na lodzie
CCM Super Tacks AS4 kij do hokeja na lodzie Senior 95 Flex
CCM Super Tacks AS4 kij do hokeja na lodzie Senior 95 Flex (2)
736.03 PLN
1168.90 PLN *
- 37 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %
CCM

CCM kij do hokeja Super Tacks AS4 95 Flex została stworzona dla graczy, którzy szukają klasycznej rakiety typu mid-kick do brutalnych uderzeń.

Trzon z prostymi bokami i kanciastymi krawędziami pasuje do dłoni tak, jak lubi to tradycyjny blueliner - w komplecie z uchwytem i lekko teksturowaną powłoką dla optymalnej kontroli.

Cała rakieta została zaprojektowana tak, aby optymalnie ładować i oddawać jak najmocniejsze strzały. Aby nie stracić precyzji, paca została wzmocniona, ale nadal oferuje wystarczającą amortyzację i sprzężenie zwrotne.

Ważąca tylko ok. 425 gramów AS4 jest również lekką rakietą z pro funkcjami w znacznie bardziej przystępnym segmencie wydajności.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.