CCM Jetspeed 460 Grip Schläger 55 Flex Intermediate

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
CCM Jetspeed 460 Grip Schläger 55 Flex Intermediate
660.86 PLN
837.15 PLN *
- 21 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2644.34 PLN2 %
4407.23 PLN4 %
CCM

The CCM JetSpeed FT460 Grip Intermediate Stick was built for the competitive player looking for versatility and durability at a great price. The FT460 provides an optimized shot release from anywhere on the rink thanks to its unique hybrid flex profile, while the strong carbon glass construction provides strategic reinforcement.

The FT460 also provides great feel and response from the puck with its JS3 blade construction. CCM also upgraded it with a C6 carbon weave that provides a better-balanced feel in the hands since it helps remove weight from the bottom portion.

Heritage: JetSpeed 370
Level of Play Guideline: Recreational
Construction: Fused two-piece
Shaft Dimensions: Rounded Corners / Concave Sidewalls
Flex Point: Hybrid Kick Point
Weight: 465 grams (Based on an 85 flex, P28)

S?owa kluczowe:
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.