Kij Bauer Vapor Flylite Grip 65 Flex Intermed 57"

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Kij Bauer Vapor Flylite Grip 65 Flex Intermed 57"
Kij Bauer Vapor Flylite Grip 65 Flex Intermed 57" (2)
796.39 PLN
1405.58 PLN *
- 43 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2811.62 PLN2 %
4686.04 PLN4 %
BAUER

Bauer Vapor 65 Flex Intermed 57" FlyLite Stick to jednocześnie jedne z najlżejszych i najszybciej uwalniających się sztyftów na rynku, o niesamowitej wadze. Zainspirowany eliptycznym stożkiem Eastona, Bauer przeprojektował swój projekt, aby wykorzystać jeszcze szybsze wyzwalanie strzału i najwyższą dokładność.

Bauer DuraFlex Resin System, materiał, który utrzymuje sztyft razem, jest przeznaczony do radzenia sobie z powtarzającymi się naprężeniami i uderzeniami spowodowanymi zginaniem kija. Dzięki temu nowa gra pop-kija po meczu i daje ci pewność, że będziesz walczyć w rogach.

Nisko ostrze umieści krążek dokładnie tam, gdzie chcesz, aby poszedł z konsystencją. Niesamowita technologia ostrzy zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby wyprzedzić konkurencję: wytrzymałość, trwałość, dokładność, wyczucie krążka i doskonały wygląd.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.