Kij kompozytowy Bauer Supreme 3S Intermediate 55 Flex

Bestseller
Kij kompozytowy Bauer Supreme 3S Intermediate 55 Flex
Kij kompozytowy Bauer Supreme 3S Intermediate 55 Flex (2)
558.60 PLN
726.06 PLN *
- 23 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2723.56 PLN2 %
4539.26 PLN4 %
BAUER

Bauer Supreme 3S Stick Intermediate oferuje elitarną wydajność i redukcję wagi za ułamek ceny! Przy niesamowitym 435 gramach (85 flex), Bauer zbudował ten kij ze zoptymalizowanym punktem wysokiego odbicia, który oferuje niesamowitą prędkość strzału, która jest łatwiejsza niż kiedykolwiek!

Przy pierwszym użyciu gracze poczują i pomyślą, że 3S to prawdziwy jednoczęściowy kij dzięki udoskonalonemu procesowi formowania HP. Oprócz tej dopracowanej konstrukcji, jednokierunkowe włókno węglowe maksymalizuje transfer energii bez podnoszenia ceny!

Wreszcie, konstrukcja ostrza Max Balance z rdzeniem AeroFoam I zapewnia doskonałe wyczucie krążka. Zostało to wykorzystane strategicznie, ponieważ pomaga graczom generować więcej mocy, utrzymując krążek w lepszym kontakcie z ostrzem podczas procesu strzelania. Ponadto sprawia, że ??chwytanie podań i trzymanie kija są jak sen!

Podczas gdy Bauer określa 3S jako kij na poziomie wydajności, uważamy, że przy wadze 435 gramów z pełną konstrukcją z włókna węglowego i procesem HP Molding, 3S należy do kategorii elitarnej bez elitarnej ceny.

PRZEGLĄD auf 3S Bauer Hockey Stick
Poziom gry Elite
Flex Profile High Kick
Grip Stick
Waga 435 gramów (85 flex)

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.