Kij kompozytowy Bauer Vapor X2.7 Junior 54 "50 Flex

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Kij kompozytowy Bauer Vapor X2.7 Junior 54 "50 Flex
Kij kompozytowy Bauer Vapor X2.7 Junior 54 "50 Flex (2)
224.70 PLN
494.60 PLN *
- 55 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
BAUER

Kij Bauer Junior Vapor X2.7 z 50 Flex itp. Kij Bauer Normal Player o długości 137 cm to doskonały pickup dla każdego gracza, który poszukuje wysokiej klasy wydajności bez rozbijania banku. Dzięki unikalnemu stożkowi wału QRT, X2.7 50 Flex Child oferuje również niewiarygodnie szybkie uwolnienie strzału, co jest idealne dla dynamicznego gracza, który chce jak najmniej czasu zająć umieszczenie krążka w siatce.

Na całej długości trzonu i ostrza drążek Vapor X2.7 ma wytrzymałe i czułe jednokierunkowe włókno węglowe, które pomaga mu grać jak elitarny kij. Technologia MaxBalance znajdująca się wewnątrz ostrza zapewnia graczowi lepsze wyważenie w dłoniach, ponieważ usuwa wagę bez uszczerbku dla siły i trwałości. Wreszcie, jasne uderzenie żółtego u góry dodaje wizualnego bogactwa i pomoże graczowi wyróżnić się z grupy.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.