CCM Ribcor 84K Composite kij do hokeja Senior 75 Flex

CCM Ribcor 84K Composite kij do hokeja Senior 75 Flex
CCM Ribcor 84K Composite kij do hokeja Senior 75 Flex (2)
367.25 PLN
458.89 PLN *
- 20 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2756.09 PLN2 %
4593.48 PLN4 %
CCM

CCM Ribcor 84K Senior 75 Flex kij do hokeja na lodzie to dobry wybór dla graczy, którzy grają co tydzień lub dopiero zaczynają i szukają wysokiej jakości rakiety z dobrymi funkcjami w niskiej cenie.

Zgodnie z wysokiej klasy modelami firmy Ribcor, kij do hokeja na lodzie Ribcor 84K posiada niski profil flex. Pozwala to na szybkie ładowanie kij do hokeja na lodzie dla szybszych i dokładniejszych strzałów.

Tym, co odróżnia 84K od reszty gamy, jest kształt wału. Geometrię CCM w kształcie kwadratu T znajdziesz tutaj. Ta sprawdzona konstrukcja daje graczom tradycyjne odczucie, które oferuje doskonałą przyczepność i kontrolę. Stiff Blade tej kij do hokeja na lodzie to lekkie ostrze z wytłumionym rdzeniem dla większego czucia i szybkości.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.