Kij kompozytowy 3X Vapor 60" 80 Flex

Bestseller
Kij kompozytowy 3X Vapor 60" 80 Flex
Kij kompozytowy 3X Vapor 60" 80 Flex (2)
702.67 PLN
890.11 PLN *
- 21 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2811.62 PLN2 %
4686.04 PLN4 %
BAUER

Bauer Vapor 3X Stick zapewnia najwyższą wydajność i wyczucie dla snajpera o ograniczonym budżecie, który potrzebuje błyskawicznego oddania strzału. Przy zaledwie 430 gramach (85 flex) i jednym z najszybszych punktów wyrzutu, 3X będzie najlepszym rywalem w tym segmencie o średniej cenie.

XE Elliptical Taper przeniósł linię Vapor Line na wyższy poziom, odkąd zadebiutował w linii 2019 Vapor Line, nie wspominając o tym, że 3X jest o 5% szybszy niż poprzedni zespół 2X. Ogólnie rzecz biorąc, agresywny kształt XE Taper pozwala na bycie jednym z najszybszych i najdokładniejszych na rynku, jednocześnie zmniejszając wagę. Działa w połączeniu z technologią BridgeCore w ostrzu, która zapewnia podobne korzyści za pomocą różnych metod, a mianowicie wysokiej jakości rdzenia piankowego i wzmocnienia mostka.

Podczas gdy redukcja wagi i ulepszenia w uwalnianiu są zawsze mile widziane, Bauer sprawił, że Vapor 3X Stick jest nawet o 12% twardszy niż poprzednia generacja. Można to przypisać procesowi budowy HP Mold i jednokierunkowemu włóknu węglowemu, które zapewnia lepszą spójność, trwałość i długowieczność.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.