Kij kompozytowy Bauer Supreme 3S 60" 87 Flex

Bestseller
Kij kompozytowy Bauer Supreme 3S 60" 87 Flex
Kij kompozytowy Bauer Supreme 3S 60" 87 Flex (2)
629.85 PLN
818.70 PLN *
- 23 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2729.75 PLN2 %
4549.59 PLN4 %
BAUER

Bauer Supreme 3S Stick zapewnia elitarną wydajność i redukcję wagi za ułamek ceny! Przy niesamowitym 435 gramach (85 flex), Bauer zbudował ten kij ze zoptymalizowanym punktem wysokiego odbicia, który oferuje niesamowitą prędkość strzału, która jest łatwiejsza niż kiedykolwiek!

Przy pierwszym użyciu gracze poczują i pomyślą, że 3S to prawdziwy jednoczęściowy kij dzięki udoskonalonemu procesowi formowania HP. Oprócz tej dopracowanej konstrukcji, jednokierunkowe włókno węglowe maksymalizuje transfer energii bez podnoszenia ceny!

Wreszcie, konstrukcja ostrza Max Balance z rdzeniem AeroFoam I zapewnia doskonałe wyczucie krążka. Zostało to wykorzystane strategicznie, ponieważ pomaga graczom generować więcej mocy, utrzymując krążek w lepszym kontakcie z ostrzem podczas procesu strzelania. Ponadto sprawia, że ??chwytanie podań i trzymanie kija są jak sen!

Podczas gdy Bauer określa 3S jako kij na poziomie wydajności, uważamy, że przy wadze 435 gramów z pełną konstrukcją z włókna węglowego i procesem HP Molding, 3S należy do kategorii elitarnej bez elitarnej ceny.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.