INSTRIKE Black Power Lite mlodosc 20 Flex

NOWO??
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
INSTRIKE Black Power Lite mlodosc 20 Flex
INSTRIKE Black Power Lite mlodosc 20 Flex (2) INSTRIKE Black Power Lite mlodosc 20 Flex (3)
179.12 PLN
262.45 PLN *
- 32 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2717.39 PLN2 %
4528.99 PLN4 %
INSTRIKE

Dla dzieci w wieku 5-8 lat o długości 45 "i długości 114,30 cm, na rynku w rewelacyjnej cenie. Kto go potrzebuje, może z łatwością wyciąć go dzięki niskiej liczbie flexów. Kij dla każdego gracza z dobrą obsługą i dobrym balansem dla jego waga.
Pokochasz uczucie, jakie oferuje rakieta. Instrike ponownie stworzył wyjątkowy produkt o wyjątkowej cenie.


Waga 20 Flex Stick:
około 305 gramów

S?owa kluczowe: grip, instrike, power, senior, compsite, stick, icehockey, black, power, green, greenpower, blackpowerstick, dury, drury, batidor, matón, stick, racchetta, Bātons, bāton, baton, batons
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.