CCM Fitlite 40 Helmcombo Junior FL40 Gitter rot

Bestseller
CCM Fitlite 40 Helmcombo Junior FL40 Gitter rot
247.82 PLN
330.32 PLN *
- 25 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2644.34 PLN2 %
4407.23 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
CCM

CCM FitLite 40 helmet combines redthe advantage of a fully customizable lightweight fit with innovation in safety and protection. Head circumference (48 - 52 cm)

PROTECTION:
- Two-Piece PE Shell
- Surlyn ear covers
- Multi density foam liner designed

SHELL:
- Two-Piece PE Shell
- Aerodynamic shell with ventilation
* low-profile fit with a high level of protection.
- Tool free length adjustment
* Allows the helmet to expand or contract to allow for a better, more protective fit

LINER:
- Multi density foam liner designed
* provide high levels of comfort and protection.

CAGE / FACEMASK:
FL40 facemask
WIRES:
- Thin round wires
- Straight bars designed to provide maximum line of sight.

CHIN CUP:
- Comfort foam with wire guard
* Designed for comfort with protection around the bottom to reduce abrasion.

SAFETY STRAP:
- Attached beneath the chin to allow the helmet and facemask to work as one unit.

WEIGHT of a helmet with cage size M:
- approx. 745 grams

S?owa kluczowe: CCM, FL40, FL, 40, helmet, helmet combo, grid, helmet with grid, FL, fit, lite, head, protection, head protection, helmet CCM, Hockey helmet, Hockey helmet ccm, helmet grid
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.