Kask Bauer Hyperlite Senior czarny

1056.91 PLN
1619.21 PLN *
- 35 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
BAUER

Kask Bauer Hyperlite oferuje lepsze dopasowanie, doskonałą ochronę i wysoką jakość komfortu oraz jest lekką konstrukcją. Dzięki eleganckiemu wzornictwu i lekkiej konstrukcji kask Hyperlite oferuje wygląd i wygodę, której szukasz.

Kluczowe technologie zastosowane w kasku Bauer Hyperlite:
- Technologia ShockLite Foam zapewniająca ochronę przed uderzeniami
- Komfortowa wkładka z pianki memory
- Pianka XRD zapewniająca wysokiej jakości ochronę
- System Freeform Adjustment umożliwia niezależną regulację szerokości i długości dla indywidualnego dopasowania
- 20% lżejszy niż hełm Re-Akt 150

W kasku Hyperlite zastosowano system Freeform Adjustment System, który zapewnił idealną regulację, co sprawdziło się już w kasku Re-Akt 150. Ta technologia zapewnia trzy regulacje bez użycia narzędzi, aby niezależnie zmieniać długość i szerokość kasku w celu spersonalizowanego dopasowania.
Wewnątrz kasku Bauer zawiera wiele funkcji zwiększających komfort i ochronę. Pierwszym z nich jest formowana wygodna wkładka. Ten zupełnie nowy system podszewki wykorzystuje wyprofilowany kształt, aby lepiej dopasować się do głowy. Technologia pianki SchockLite została wbudowana we wszystkich 5 kluczowych strefach kasku. W połączeniu z pianką z pamięcią XRD, kask Hyplerlite zapewnia lekką ochronę i wygodę bez poświęcania odporności na uderzenia. Kanały wilgoci zapewniają zawsze chłodną głowę.

Ponieważ Bauer koncentruje się na tworzeniu kasku o optymalnym dopasowaniu, wysokim komforcie i doskonałej ochronie, kask Hyperlite oferuje wszystkie potrzebne technologie.

Cechy kasku Bauer Hyperlite w skrócie:
Skorupa hełmu Hyperlite:
- 2-częściowa konstrukcja HDPE
- Beznarzędziowy system dopasowania FreeForm
- 12 otworów wentylacyjnych
- Pętle na uszy można zdjąć

Wyściółka kasku Bauer Hyperlite:
- Pianka ShockLite jako materiał bazowy
- Pianka XRD w kluczowych miejscach dla dodatkowej ochrony

S?owa kluczowe: Bauer, re-akt, re-akt 150, helmet, hockey, icehockey
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.