Zestaw do kasku Bauer IMS 5.0 (z klatką) biały

Zestaw do kasku Bauer IMS 5.0 (z klatką) biały
Zestaw do kasku Bauer IMS 5.0 (z klatką) biały (2) Zestaw do kasku Bauer IMS 5.0 (z klatką) biały (3)
382.14 PLN
494.60 PLN *
- 23 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
BAUER

Bauer IMS 5.0 Combo biały Kask hokejowy Combo biały oferuje wysokiej klasy wygląd i funkcje w atrakcyjnej cenie. Mamy to w różnych kolorach. Kask jest wyposażony w siatkę EASTON lub Bauer. Firma Easton została kiedyś przejęta przez Bauera.

OCHRONA:
Podkład z pianki VN o podwójnej gęstości z koronką z podwójnym grzbietem
- Zapewnia tradycyjne dopasowanie i solidną ochronę

MUSZLA:
- dwuczęściowa skorupa
Regulacja bez użycia narzędzi: boczne klipsy podnoszą się, aby umożliwić dwuczęściowej skorupie regulację rozszerzania i kurczenia się od przodu do tyłu
- Szerokie wykorzystanie portów wentylacyjnych dla optymalnego przepływu powietrza
- Dołączone plastikowe nauszniki z wygodnymi wkładkami piankowymi

LINIOWIEC:
Podkład z pianki VN o podwójnej gęstości

KLATKA SZYBOWA:
- Kubek podbródkowy o pojedynczej gęstości z kanałami wilgoci
- Zoptymalizowany profil projektowania wizji
- przewody w kolorze srebrnym
- Certyfikat CSA, HECC, CE

WAGA kasku w rozmiarze L:
- około 840 gramów

S?owa kluczowe: action, act, reaction, bauer, helmet, helm, ims, 5,kopf, protection, kopfprotection, Casco, helmet, casque, helmet combo, ensemble casque, helmet, blue, red, white, black, helmet color
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.