Bauer Re-Akt Titanium Facemask fits for Re-Akt Helmets

Bauer Re-Akt Titanium Facemask fits for Re-Akt Helmets
312.98 PLN
380.09 PLN *
- 18 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
BAUER

High End FACEMASK for helmet Bauer RE-AKT

- titanium construction for lightweight play
- 50% lighter than competitive facemasks
- premium design has enhanced visual areas with patented oval wire
- free floating, triple density chin cup with Poron XRD treated with MICROBAN antimicrobial protection to resist odors and mildew
- CSA, HEC, CE certified
- including mounting set and screws

WEIGHT of a size M cage:
- approximately 175 grams

S?owa kluczowe: Bauer Re.Akt gitter, bauer, facemask, Red, grid, griglia, grid, grille
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.