CCM Jetspeed FT370 Ochraniacz na ramię Junior

Wskazówka Pro
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
321.31 PLN
734.73 PLN *
- 56 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2756.09 PLN2 %
4593.48 PLN4 %
CCM

Ochraniacze na ramię CCM Junior JetSpeed ??FT370 zapewniają wysoki poziom ochrony i wykorzystują lekką, niskoprofilową konstrukcję. Zaktualizowany panel przedni zapewnia lepsze pokrycie dzięki formowanej osłonie mostka z PE, a podstawa z perforowanej pianki PE zapewnia bardzo potrzebny przepływ powietrza podczas gry. Nowy, swobodnie unoszący się obojczyk zapewnia większy zakres ruchu bez tworzenia luk w ochronie.

FT370 ma niskoprofilowe, formowane nakładki na ramiona z PE z grubą pianką o średniej gęstości na spodzie. Pomaga to rozproszyć energię uderzenia, ale zapewnia również lepszy ogólny komfort. Dołączone są jednoczęściowe, formowane ochraniacze na biceps z PE, również z piankową wyściółką o średniej gęstości na spodzie. Funkcja pojedynczej regulacji umożliwia graczom dostosowanie dopasowania, jak wysoko lub nisko osłona bicepsa znajduje się na ramieniu.

Z tyłu CCM zastosował jednoczęściowy panel tylny z dużą, formowaną osłoną kręgosłupa z PE i grubą podstawą z pianki PE o średniej gęstości. Segmentowana pianka pomaga pozostać blisko ciała, zapewniając niskoprofilowe dopasowanie, które porusza się wraz z każdym ruchem gracza.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.