CCM QuickLite 230 Schulterschutz Bambini

Sprzeda? hokeja na lodzie
Nasz napiwek
CCM QuickLite 230 Schulterschutz Bambini
CCM QuickLite 230 Schulterschutz Bambini (2) CCM QuickLite 230 Schulterschutz Bambini (3) CCM QuickLite 230 Schulterschutz Bambini (4)
198.10 PLN
220.14 PLN *
- 10 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2644.34 PLN2 %
4407.23 PLN4 %
CCM

The CCM QuickLite 230 Hockey Shoulder Pads is all about optimal mobility and provide recreational-level protection in a very lightweight and mobile fit.

FIT:
- Segmented design good range of motion

CAPS:
- Molded PE Protection
* Molded plastic backed by medium density foams

CHEST:
- Elastic velcro straps around the ribs

BACK:
- Medium Density Foam with Plastic Insert

BICEPS:
- Medium Density Foam with Plastic Insert
- Elastic velcro straps around the biceps

LINER:
- Comfort mesh

WEIGHT of a size M pant:
- approximately 225 gram
The CCM QuickLite 230 Hockey Shoulder Pads is all about optimal mobility and provide recreational-level protection in a very lightweight and mobile fit.

FIT:
- Segmented design good range of motion

CAPS:
- Molded PE Protection
* Molded plastic backed by medium density foams

CHEST:
- Elastic velcro straps around the ribs

BACK:
- Medium Density Foam with Plastic Insert

BICEPS:
- Medium Density Foam with Plastic Insert
- Elastic velcro straps around the biceps

LINER:
- Comfort mesh

WEIGHT of a size M pant:
- approximately 225 gram

S?owa kluczowe:
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.