CCM Tacks 9060 Shoulder Pads Junior

CCM Tacks 9060 Shoulder Pads Junior
424.83 PLN
581.21 PLN *
- 27 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
CCM

CCM Tacks 9060 Shoulder Junior Pads are a fantastic choice for players wanting ultimate coverage in protection and mobility without breaking the bank. The 9060 boasts three-piece front and rear panels to increase player mobility and eliminate gaps in protection. CCM added a 1" nylon strap that connects the JDP shoulder caps to the front panels, allowing players to get even more range of motion.

The sternum guard is built with an injected plastic insert with closed-cell surrounding foam that does not absorb water and keeps things lightweight. The spine guard is constructed with a molded PE insert for top-level protection while the surrounding front and rear panels utilize CCM's Armor Foam for added protection and mobility. For a better-customized fit, the bicep guard is attached with an adjustable nylon strap and down low features a removable belly guard.

S?owa kluczowe:
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.