CCM Jetspeed FT6 Pro Naramienniki hokejowe Senior

NOWO??
CCM Jetspeed FT6 Pro Naramienniki hokejowe Senior
CCM Jetspeed FT6 Pro Naramienniki hokejowe Senior (2) CCM Jetspeed FT6 Pro Naramienniki hokejowe Senior (3)
1051.91 PLN
1331.65 PLN *
- 21 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2756.09 PLN2 %
4593.48 PLN4 %
CCM

Naramienniki FT6 CCM Pro starsze w porównaniu z poprzednimi modelami będą całkowicie nowym systemem termoregulacji Aer-Tec. Poprawia to cyrkulację powietrza, odparowywanie potu i regulację ciepłoty ciała. Wszystko to pomaga szybciej obniżyć temperaturę ciała, pomagając graczom zachować spokój i podejmować szybsze i lepsze decyzje, gdy ma to znaczenie.

Przechodząc od razu do konstrukcji naramienników Jetspeed FT6 Pro, CCM wykorzystuje maksymalnie lekką konstrukcję z całkowicie odsłoniętej pianki, zoptymalizowaną pod kątem ochrony elitarnych graczy. Zapewniona zostanie również maksymalna wentylacja zapewniająca chłodzenie, dzięki czemu ciało i sprzęt będą lekkie przez całą grę. Ten niskoprofilowy krój zapewnia uczucie bliskości ciała i zapewnia doskonałą swobodę ruchów. Jest to połączone z ultralekkimi naramiennikami wykonanymi z pianki Ufoam, które zapewniają solidną ochronę w lekkim opakowaniu.

Przechodząc w dół ramienia do bicepsa, CCM zastosowało formowane piankowe ochraniacze o dużej gęstości z dużymi otworami wentylacyjnymi dla maksymalnego chłodzenia, które pomagają utrzymać suchość ciała. Obejmą one również regulację długości w celu indywidualnego dopasowania na ramieniu. W tułowiu CCM zastosowało więcej swojej najlepszej wentylowanej ochrony Zotefoam, która podąża za idealną równowagą lekkości i ochrony. System zawieszenia Aer-Tec zapewni optymalną wentylację także w tułowiu i plecach.

Naramienniki Jetspeed FT6 Pro są również wyposażone w hybrydową osłonę mostka i kręgosłupa z wentylowanymi portami. Te formowane kompresyjnie pianki HD zapewniają elitarny poziom ochrony i oddychalności w połączeniu z tworzywami sztucznymi HD zapewniającymi ochronę o wysokim kalibrze. U góry znajduje się pływające pokrycie obojczyków formowanymi piankami HD, które nie będą Cię obciążać.

W przypadku wyściółki naramienników Jetspeed FT6 Pro firma CCM oferuje unikalną konstrukcję bez wkładki, która pozwala piance Zotefoam o zamkniętych komórkach wykonywać swoją pracę, nie wchłaniając potu i nie obciążając Cię. W połączeniu z podwieszaną podszewką z siateczki Aer-Tec zapewnia maksymalną wentylację zapewniającą chłodzenie i parowanie.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.