Bauer Vapor Goalie Jock Senior

Bauer Vapor Goalie Jock Senior
268.23 PLN
312.98 PLN *
- 14 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
BAUER

The Bauer Vapor Goalie Jock offers high-end protection with Bauer's best moisture-management system to date. The front plate features their new AeroLite Foam that does an excellent job of dissipating impact energy but it also won't absorb moisture like traditional foams. Internally, Bauer upgraded the liner with their new Transfer Mesh and 37.5 Technologies.

Transfer Mesh's unique construction allows significantly more air to flow through the jock, bringing fresh air in and letting hot air out. The 37.5 Technology is embedded into the mesh and these micro particles actually use a player's body heat to evaporate moisture. When these two are combined, they make for the most breathable and dryest jock Bauer's ever made!
Construction:
Nylon / knitted mesh
Durable breathable materials
Liner:
37.5 Technology with Transfer Mesh
Transfer Mesh allows for premium airflow through the jock
37.5 Technology uses a player's body heat to evaporate moisture, significantly reducing drying time.
Front Plate:
Articulating frontal plate with AeroLite Foam
Additional protection that won't absorb water like traditional foams
Cup:
Injection molded poly
Comfort edge
Provides additional protection for the groin and inner thigh areas
Fit:
Ergonomic waistband design
2" elastic velcro waist strap
1" adjustable elastic leg strap
Weight:
318 grams

S?owa kluczowe:
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.