Warrior Ritual G3 Replacement elastic strap kit

Warrior Ritual G3 Replacement elastic strap kit
Warrior Ritual G3 Replacement elastic strap kit (2) Warrior Ritual G3 Replacement elastic strap kit (3) Warrior Ritual G3 Replacement elastic strap kit (4) Warrior Ritual G3 Replacement elastic strap kit (5) Warrior Ritual G3 Replacement elastic strap kit (6) Warrior Ritual G3 Replacement elastic strap kit (7)
178.75 PLN
201.12 PLN *
- 11 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
WARRIOR

Warrior Ritual G2 Replacement elastic Straps for leg pads - don't panic if any strap of your leg pad cracks. With this elastic strap set your leg pad will stay in place again.

This set includes:
- 2 neoprene sling wrap straps
- 2 heel elastic straps with clips
- 2 toe elastic straps with clips
- 2 polypropaline strap with velcro
- 2 female side release buckles
- 2 male side release buckles
- 2 tri-glides
- 2 slick-clips
Warrior Ritual G2 Replacement elastic Straps for leg pads - don't panic if any strap of your leg pad cracks. With this elastic strap set your leg pad will stay in place again.

This set includes:
- 2 neoprene sling wrap straps
- 2 heel elastic straps with clips
- 2 toe elastic straps with clips
- 2 polypropaline strap with velcro
- 2 female side release buckles
- 2 male side release buckles
- 2 tri-glides
- 2 slick-clips
Warrior Ritual G2 Replacement elastic Straps for leg pads - don't panic if any strap of your leg pad cracks. With this elastic strap set your leg pad will stay in place again.

This set includes:
- 2 neoprene sling wrap straps
- 2 heel elastic straps with clips
- 2 toe elastic straps with clips
- 2 polypropaline strap with velcro
- 2 female side release buckles
- 2 male side release buckles
- 2 tri-glides
- 2 slick-clips

S?owa kluczowe: Goal cup, Senior, Suspensorium, Supporter, Cup, goal keeper, protection, tief, cup, goal, goalie, goal, goaly, Portero, goalkeeper, portiere, mĺlmand, gardien de but
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.