Warrior Ritual / Ritual X Cup Goalie Jock Intermediate

Warrior Ritual / Ritual X Cup Goalie Jock Intermediate
266.22 PLN
312.98 PLN *
- 15 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
WARRIOR

Ritual Intermediate Goalie Jock
- Shockshield technology provides a hard external shell that disapates energy to reduce impact on plastic cup beneath
- Flexible Abdomin pad allows for increased mobility and protection
- adjustable straps for increased fit options

SHOCKSHIELD:
- the shockshield system disperses the impact across the hd foam shield significantly reducing the force of impact on the plastic cup beneath
- increases protection and comfort

CARACTERISTIQUES:
- la technologie shockshield assure und enveloppe externe dure qui dissipe l'energie afin de réduire l'impact sur la coquille de plastique sous-jacente
- le protecteur abdominal souple garantit plus de mobilité et de protection
- Sangles réglables pour un maximum de possibilité d'adjustement

S?owa kluczowe: Goal cup, Senior, Suspensorium, Supporter, Cup, goal keeper, protection, tief, cup, goal, goalie, goal, goaly, Portero, goalkeeper, portiere, mĺlmand, gardien de but
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.