Warrior X2 Ritual Cup Goalie Jock Youth

Warrior X2 Ritual Cup Goalie Jock Youth
189.80 PLN
223.27 PLN *
- 15 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
WARRIOR

The Warrior Ritual X2 Goalie Jock Youth gives a new feel of comfort and confidence for the goaltender.

The soft padding around the edges of the Ritual Goalie Cup helps to prevent pressure points, while the two thigh straps and the adjustable, elastic waistband ensure a perfect fit.

The Ritual X2 Youth Goalie Cup also has comfortable, ergonomic protection for the lower abdomen. The soft inner padding with mesh material provides extra comfort and good shock absorption.

The leightweight construction of the Warrior Ritual X2 Goalkeeper Cup also makes it one of the most sought-after products in the market for bambini.

Features of the Ritual X2 Youth Goalkeeper Jock:


  • lightweight Goalie Cup construction
  • Lower abdomen protection ergonomically shaped
  • Inner padding with mesh material
  • Waistband flexible and adjustable in length with velcro
  • Thigh straps for optimal fit
  • Soft cushioned liner

S?owa kluczowe:
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.