Graf G4500 Torwart Goalie Schlittschuh Supra Junior

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Graf G4500 Torwart Goalie Schlittschuh Supra Junior (2) Graf G4500 Torwart Goalie Schlittschuh Supra Junior (3) Graf G4500 Torwart Goalie Schlittschuh Supra Junior (4) Graf G4500 Torwart Goalie Schlittschuh Supra Junior (5)
464.36 PLN
1584.92 PLN *
- 71 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2717.39 PLN2 %
4528.99 PLN4 %

Graf Elite Goalie Senior Junior: • Elite bramkarz Junior Skate • Nylonowy trzon XLPE wzmocniony Teclite
• miękko wyściełane
• Prowadnice Cobra Goaler z dodatkową ochroną przed uderzeniami.

S?owa kluczowe: bauer, vapor, x700, skate, senior, hockey, icehockey, goalie
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.