Warrior Swagger Pro Goal Stick Senior Special Edition

Wy??cznie
Pro Tip
Warrior Swagger Pro Goal Stick Senior Special Edition
Warrior Swagger Pro Goal Stick Senior Special Edition (2) Warrior Swagger Pro Goal Stick Senior Special Edition (3) Warrior Swagger Pro Goal Stick Senior Special Edition (4) Warrior Swagger Pro Goal Stick Senior Special Edition (5)
422.37 PLN
850.07 PLN *
- 50 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
WARRIOR

All sides and sizes. The Warrior Swagger Pro Foam Core Goal Stick is built for strength and durability. The Warrior Swagger Pro has everything a goaltender wants in a foam core stick. Stick handling and rebound control are at an elite level due to the great design and quality throughout the stick.

CONSTRUCTION:
- Birch and aspen wood
- Glass-laminate
- RIM-molded
- Urethane foam
- Made in Finland

SHAFT:
- Glass-laminated birch and aspen core handle

PADDLE:
- Pro strength with urethane RIM core
* Pro durability

BLADE:
- Pro strength deluxe blade with ABS strip reinforcement
* Stiff and strong

HEEL:
- ABS insert
* Extra strength

GRIP:
- Wood handle painted with smooth finish

WEIGHT of a 26" stick:
- approx. 878 grams

PATTERN:
- Mid
All sides and sizes. The Warrior Swagger Pro Foam Core Goal Stick is built for strength and durability. The Warrior Swagger Pro has everything a goaltender wants in a foam core stick. Stick handling and rebound control are at an elite level due to the great design and quality throughout the stick.

CONSTRUCTION:
- Birch and aspen wood
- Glass-laminate
- RIM-molded
- Urethane foam
- Made in Finland

SHAFT:
- Glass-laminated birch and aspen core handle

PADDLE:
- Pro strength with urethane RIM core
* Pro durability

BLADE:
- Pro strength deluxe blade with ABS strip reinforcement
* Stiff and strong

HEEL:
- ABS insert
* Extra strength

GRIP:
- Wood handle painted with smooth finish

WEIGHT of a 26" stick:
- approx. 878 grams

PATTERN:
- Mid

S?owa kluczowe: Goaliestick, warrior, swagger, senior, Goalie, golie, goalie, goal, stick, Portero, goalkeeper, portiere, mĺlmand, gardien de but
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.