Warrior Swagger Pro LTE Goal Stick Senior LE white-gold

Wy??cznie
Warrior Swagger Pro LTE Goal Stick Senior LE white-gold
Warrior Swagger Pro LTE Goal Stick Senior LE white-gold (2) Warrior Swagger Pro LTE Goal Stick Senior LE white-gold (3) Warrior Swagger Pro LTE Goal Stick Senior LE white-gold (4) Warrior Swagger Pro LTE Goal Stick Senior LE white-gold (5) Warrior Swagger Pro LTE Goal Stick Senior LE white-gold (6) Warrior Swagger Pro LTE Goal Stick Senior LE white-gold (7) Warrior Swagger Pro LTE Goal Stick Senior LE white-gold (8)
422.55 PLN
670.92 PLN *
- 37 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
WARRIOR

The Warrior Swagger Pro LTE Foam Core Goal Stick LIMITED EDITION uses the successful Urethane RIM-molded paddle offering the best in impact absorption, durability, and vibration dampening.
The Pro LTE is one of the strongest sticks on the market. The glass-laminated birch and aspen core handle with multiple reinforcements throughout make for a very durable shaft.

CONSTRUCTION:
- Ultra thin design
* Reduces weight
- Made in Finland

SHAFT:
- Glass-laminated aspen core handle

PADDLE:
- Ultra thin paddle with urethane RIM core
* Pro durability

BLADE:
- Pro strength deluxe
* Stiff and strong

HEEL:
- ABS insert
* Extra strength

GRIP:
- Smooth finish handle

WEIGHT of a 26" stick:
- approx. 835 grams

PATTERN:
- Mid

ADDITIONAL HINT:
- Due to the nature of the espen wood and to reduce the weight
The Warrior Swagger Pro LTE Foam Core Goal Stick LIMITED EDITION uses the successful Urethane RIM-molded paddle offering the best in impact absorption, durability, and vibration dampening.
The Pro LTE is one of the strongest sticks on the market. The glass-laminated birch and aspen core handle with multiple reinforcements throughout make for a very durable shaft.

CONSTRUCTION:
- Ultra thin design
* Reduces weight
- Made in Finland

SHAFT:
- Glass-laminated aspen core handle

PADDLE:
- Ultra thin paddle with urethane RIM core
* Pro durability

BLADE:
- Pro strength deluxe
* Stiff and strong

HEEL:
- ABS insert
* Extra strength

GRIP:
- Smooth finish handle

WEIGHT of a 26" stick:
- approx. 835 grams

PATTERN:
- Mid

ADDITIONAL HINT:
- Due to the nature of the espen wood and to reduce the weight

S?owa kluczowe: Goaliestick, warrior, swagger, senior, Goalie, golie, goalie, goal, stick, Portero, goalkeeper, portiere, mĺlmand, gardien de but
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.