Bauer 930 Junior ice hockey goalie mask white

NOWO??
Sprzeda? hokeja na lodzie
940.50 PLN
1175.68 PLN *
- 20 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2822.20 PLN2 %
4703.67 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
BAUER

Bauer 930 Junior Certified Straight Goalie Mask continues a generationally popular goalie mask and continues to push this series to get better every release.

The Profile Goalie Mask has one of the most distinguishable shapes in mask history and with almost 20 straight years of unedited designs, the Bauer 930 mask goalie Junior continues to provide that heritage shape and durability.

The shell of the Bauer 930 is designed with a Lexan EXL shell designed to be protective and durable from shots taken off the goaltender's head while helping reduce vibrations and ringing. The overall design of the Profile helmet not only looks slick but aims to help keep the goaltender protected.

On to the cage, an Enhanced Puck View Certified Wire cage is specifically designed to allow the goaltender the best possible visuals when tracking pucks by strategically placing the bars while staying Certified. Internally on the Bauer 930 Child, a comfort foam liner effectively helps the goaltender achieve a comfortable fit inside this mask while being a protective liner to reduce vibrations and spread potential impacts.

Wrapping up the internals, a cloth sweat band will help the goaltender keep sweat out of their eyes during long and intense sessions. Down further, Bauer has included their own chin cup which is designed to cradle the goaltenders head in the most comfortable way possible.

Finally, around on the back of the Bauer 930 Junior you will find a new Comfort Shape Lexan EXL backplate is designed to comfort the goaltender when putting on this helmet and provide protection to the back of the goaltenders head. Finally, a Pro Harness allows the goaltender to make small adjustments on five different attachment points to dial in the exact fit they desire.

If you are an entry-level goaltender looking for a traditional Bauer helmet with years of trusted features and technology that creates a protective and comfortable helmet, look no further than the Bauer 930 Junior Certified Straight Bar Goalie Mask.

S?owa kluczowe: icehockey Mask, istech, itech Mask, NME, nme5, nme3, nme 3, Mascaras de portero, goaliemask, la mįscara del portero, un masque de gardien
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.