Vaughn Velocity V6 700 Stockhand Bambini

Nasz napiwek
Vaughn Velocity V6 700 Stockhand Bambini
404.72 PLN
476.18 PLN *
- 15 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2858.50 PLN2 %
4764.17 PLN4 %
VAUGHN

The Vaughn Velocity V6 700 Goalie Blocker is designed specifically for youth (5-8 years) goaltenders by having an extremely lightweight construction that allows the blocker hand to move with ease

EXTERIOR:
- Microfiber and nylon materials
- Lightweight construction
- Velocity V6 graphics
- Same design used on the adult models

INTERIOR:
- Flared cuff that enhances mobility and puck deflection
- Backhand pad
- Soft density foam dampens shot impact
- Helps keep blocker from twisting upon impact

FINGER GUARDS:
- Split finger flap protection
- Plastic inserts
- Side hand shield
- Added net coverage and protection
- Molded poly reinforced thumb

BLOCKER BOARD:
- Angled board for increased wrist mobility
- Full thickness blocking surface
- Tapered at the bottom to allow blocker to lay flush on the rink in the paddle down position

PALM:
- Durable quick drying palm

WEIGHT:
- tbn

S?owa kluczowe: Ritual, chest protection, arm schoulder protection, chestprotection, chest, kind, teen, junior, warrior, warior, goaly, goal, Portero, goalkeeper, portiere, mĺlmand, gardien de but
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.