Vaughn Velocity V7 XF Stockhand Bambini

Nasz napiwek
Vaughn Velocity V7 XF Stockhand Bambini (2)
366.56 PLN
454.73 PLN *
- 19 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2729.75 PLN2 %
4549.59 PLN4 %
VAUGHN

The Vaughn Velocity 7 XF Goalie Blocker is designed specifically for youth goaltenders by having an extremely lightweight construction that allows the blocker hand to move with ease.

EXTERIOR:
- Microfiber and nylon materials
- Lightweight construction
- Velocity V7 graphics
* Same design used on the adult models

INTERIOR:
- Backhand pad
* Soft density foam dampens shot impact
* Helps keep blocker from twisting upon impact

CUFF:
- Flared cuff that enhances mobility and puck deflection

FINGER GUARDS:
- Split finger flap protection
* Plastic inserts
- Side hand shield
* Added net coverage and protection
- Molded poly reinforced thumb

BLOCKER BOARD:
- Angled board for increased wrist mobility
- Full thickness blocking surface
- Tapered at the bottom to allow blocker to lay flush on the rink in the paddle down position

PALM:
- Durable quick drying palm

WEIGHT of a youth blocker:
- approximately 410 grams

S?owa kluczowe: vaughn, hockey, blocker, goalie
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.