CCM Extreme Flex E 4.5 Bramkarz Lapacz Junior

Nasz napiwek
CCM Extreme Flex E 4.5 Bramkarz Lapacz Junior (2)
648.37 PLN
1041.44 PLN *
- 38 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2717.39 PLN2 %
4528.99 PLN4 %
CCM

CCM Extreme Flex E4.5 Goalie Catcher wykonuje fantastyczną robotę, chwytając brzytwy i utrzymując je w bardzo głębokiej podwójnej kieszeni. Firma CCM wyprodukowała twarz rękawicy tak, aby miała dużą kieszeń, która płynnie przechodzi w jednoczęściowy mankiet. Taka konstrukcja pozwala bramkarzowi na dużą prezentację wizualną za pomocą szerokiej kieszeni. Kąt zamknięcia to popularny kąt 600 lub 75 stopni, który jest używany, aby pomóc bramkarzowi, który chce i naturalne i wygodne zamknięcie. Jednoczęściowy mankiet pomaga zmaksymalizować powierzchnię blokującą i poprawić mobilność nadgarstka, co pomaga szybko zakryć górny róg.

CCM wykorzystuje swój opatentowany syntetyczny materiał tłoczony „SpeedSkin”, który tworzy nowy poziom stylu i funkcjonalności. Został zaprojektowany tak, aby osiągać najlepsze wyniki ze wszystkich materiałów, jakie oferuje CCM.

Bramkarze mogą precyzyjnie dopasować rękawicę bramkarską 4.5, regulując wiele pasków z tyłu, w tym regulowany pasek na nadgarstek, który przebiega przez mankiet w celu szybkiej i łatwej regulacji. Dłoń spoczywa na bardzo wygodnym szarym Nashu, który pomaga bramkarzom szybko otwierać i zamykać rękawice. Wewnętrzna dłoń ma 1/4 "filc i piankę, dzięki czemu każdy bramkarz jest gotowy do gry po wyjęciu z pudełka.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.