CCM YFlex Noga bramkarza Youth

Bestseller
CCM YFlex Noga bramkarza Youth
928.01 PLN
1359.70 PLN *
- 32 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2719.85 PLN2 %
4533.09 PLN4 %
CCM

Noga bramkarska CCM YFlex Youth - Nowa seria młodzieżowa YFlex jest przeznaczona dla bramkarzy uczących się gry. Każda funkcja i specyfikacja promuje właściwe podstawy zapisywania dzięki idealnemu wymiarowaniu, dopasowaniu i elastyczności. Na tym poziomie ważne jest, aby młodzi bramkarze mieli zaufanie do siatki, jak zawodowy bramkarz, do którego aspirują.

OCHRONA:
- Pianka HD, LD
* zrównoważona waga

ROLKA ZEWNĘTRZNA:
- pojedyncza przerwa
* większe pokrycie i elastyczność

ROLKA WEWNĘTRZNA:
- wstępnie zakrzywiony rdzeń z podwójną przerwą
* zamyka 5 otworów

OCHRONA UDA:

KOLANO:
- Pianka PE
* uszczelnia przylgnie do lodu

KLAMRA KOLANA:
- regulowana miękka pianka
* Dostosuj dopasowanie

KANAŁ NOGOWY:
- luźny krój
* wygodny

KANAŁ BUTOWY:
- płytkie miękkie
* wolność ruchu

PASKI:
- 1 rzep na łydkę
* łatwe do dostosowania
- pojedyncza taśma pod kolanem
- pojedynczy pasek na buty

WAGA wkładki na nogi w rozmiarze 24 ":
- około 705 gramów

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.