Ochraniacze bramkarskie Warrior Ritual GT2 Junior biale

Bestseller
Ochraniacze bramkarskie Warrior Ritual GT2 Junior biale
1583.02 PLN
2269.18 PLN *
- 30 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
0.00 PLN0 %
WARRIOR

Nogi bramkarskie Warrior Ritual GT2
Lekka konstrukcja
Knee Drive System
Nowy kanał 360 ° ACTIVE drop nogi (tylko dla seniorów i średniozaawansowanych)
Nowa kołyska kolanowa z regulacją ustawienia
Standardowa koronka na palcach (w zestawie opcjonalna aktywna odpowiedź)
Ochraniacze na kolana Ritual GT2 zawarte w torbie na pranie
Pasek do noszenia w zestawie z ochraniaczami na nogi

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.