Vaughn Velocity V7 XF Stockhand Intermediate

Vaughn Velocity V7 XF Stockhand Intermediate (2) Vaughn Velocity V7 XF Stockhand Intermediate (3)
905.38 PLN
1138.72 PLN *
- 20 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2733.49 PLN2 %
4555.81 PLN4 %
VAUGHN

The Vaughn Velocity 7 XF Goalie Blocker uses a great design and high quality materials to produce an advanced level unit without a big hit to your wallet.

EXTERIOR:
- Pro spec construction
- Extremely high performance
- Velocity V7 graphics
* Same design used on the adult models

INTERIOR:
- Air cushion for back of the hand protection
* Soft density foam dampens shot impact
* Helps keep blocker from twisting upon impact

CUFF:
- Floating articulated cuff
* Greater range of motion for wrist
* Aids in puck deflecting angle

FINGER GUARDS:
- Pro finger protector
- Large side hand shield with ultra-high density foam
* Added net coverage and protection
- Large finger protectors with dual layered inner index finger guards

BLOCKER BOARD:
- Ultra HD internal foam core
* Pro protection
* Excellent durability
- Beveled bottom edge
* Tight seal to ice
- Bindingless
* Increased durability

PALM:
- Pre-curved base with grip layer
* Great moisture wicking with added stick control
- Knitted air mesh material on the sides of the fingers
* Allows additional airflow

WEIGHT of an intermediate blocker:
- approximately 725 grams

S?owa kluczowe: vaughn, hockey, blocker, goalie
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.