Warrior Ritual / Ritual G2 Goalie Blocker / Stockhand Interm

Bestseller
Warrior Ritual / Ritual G2 Goalie Blocker / Stockhand Interm
Warrior Ritual / Ritual G2 Goalie Blocker / Stockhand Interm (2) Warrior Ritual / Ritual G2 Goalie Blocker / Stockhand Interm (3) Warrior Ritual / Ritual G2 Goalie Blocker / Stockhand Interm (4)
528.65 PLN
749.01 PLN *
- 29 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2644.34 PLN2 %
4407.23 PLN4 %
WARRIOR

You do your job religiously. The game depends on it. That’s why you need a glove you can count on to catch and smother while protecting your hand from a stinger from an all-star opponent. The Ritual Pro Trapper does all that and more. Block the puck, control the puck, clear the puck - working with the Ritual pads, blockers and sticks in perfect concert. A full-throttle, heavy metal rock concert.

Features
- Pro-level protection and sizing
- Lower board position to improve lower stick coverage
- Bindingless construction allows for a classic blocking surface within pro spec limitations
- Single adjustable wrist strap
- New segmented fi nger protection
- Exclusive collapsing palm allows for vibration dampening without compromising comfort and control
- Contoured backhand cradle
You do your job religiously. The game depends on it. That’s why you need a glove you can count on to catch and smother while protecting your hand from a stinger from an all-star opponent. The Ritual Pro Trapper does all that and more. Block the puck, control the puck, clear the puck - working with the Ritual pads, blockers and sticks in perfect concert. A full-throttle, heavy metal rock concert.

Features
- Pro-level protection and sizing
- Lower board position to improve lower stick coverage
- Bindingless construction allows for a classic blocking surface within pro spec limitations
- Single adjustable wrist strap
- New segmented fi nger protection
- Exclusive collapsing palm allows for vibration dampening without compromising comfort and control
- Contoured backhand cradle

S?owa kluczowe: blocker, profiblocker, warrior, Goalie, Goalieblocker, stick, goal, Goalie, goal, hand, profi, high end, high, end, high-end, Guante Blocker, Goalie Blocker
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.