Rekawica do chwytania CCM Extreme Flex E 4.9 Senior biala

Nasz napiwek
Rekawica do chwytania CCM Extreme Flex E 4.9 Senior biala
1290.58 PLN
1720.79 PLN *
- 25 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2717.39 PLN2 %
4528.99 PLN4 %
CCM

CCM Extreme Flex 4.9 Rękawica bramkarska dla seniorów CCM wyprodukowała przód rękawicy z dużą kieszenią, która płynnie przechodzi w jednoczęściowy mankiet. Taka konstrukcja pozwala bramkarzowi na dużą prezentację wizualną za pomocą szerokiej kieszeni. Na grafice CCM EF4.9 stworzył nowy wygląd, który wykorzystuje duże obszary kolorów w kształcie trójkąta, długą strefę kolorów, aby oddzielić mankiet od kieszeni i trzy długie trójkątne pasma akcentujące, które zawierają pofałdowaną podszewkę w tych trzech strefach, aby stworzyć efekt cienia. .

We wszystkich rękawicach CCM wykorzystuje swój opatentowany syntetyczny materiał wytłaczany „SpeedSkin”, który tworzy nowy poziom stylu i funkcjonalności. Został zaprojektowany tak, aby osiągać najlepsze wyniki ze wszystkich materiałów, jakie oferuje CCM. Rękawice bramkarskie CM Extreme Flex 4.9 dla seniorów wykorzystują zalety masywnej konstrukcji Double Tee poprzednio używanej w łapaczu EF3. Konstrukcja kieszeni typu Double Tee umożliwia bramkarzowi lepszą widoczność krążka przez kieszeń rękawicy, a głębokość kieszeni umożliwia bramkarzowi łapanie krążków i zabezpieczanie ich po wykonaniu rzutu obronnego. Dwie koszulki rękawicy są oddzielone dużą przestrzenią, aby zapewnić wspomniane wcześniej wizualne połączenie.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.