Bauer Street Arm-Chest-Protector Senior

Bauer Street Arm-Chest-Protector Senior
357.99 PLN
402.82 PLN *
- 11 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2686.97 PLN2 %
4478.28 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
BAUER

Ciągłe podłokietniki chronią cię, a oddychająca pianka zapewnia komfort, dzięki czemu możesz bezpiecznie wejść w grę. I do bramy. Nadaje się tylko do hokeja ulicznego.

S?owa kluczowe: Junior, chest, Arm, schoulder, goal, Goalie, wart, goalie, goaly, goal, günsitg, Portero, goalkeeper, portiere, målmand, gardien de but
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.