Ochraniacz klatki piersiowej bramkarski Bauer Supreme S29 Se

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Ochraniacz klatki piersiowej bramkarski Bauer Supreme S29 Se
895.43 PLN
2234.66 PLN *
- 60 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2686.97 PLN2 %
4478.28 PLN4 %
BAUER

Ochraniacz na klatkę piersiową i ramiona Bauer Supreme S29. S29 Senior Chest Protector będzie wyposażony w nowy rozmiar i ochronę NHL, dzięki czemu linia wyposażenia Supreme będzie lepsza niż wcześniej.

S?owa kluczowe: goalkeeper, arm, chest, shoulder, Bauer, Supreme, S27, 27, Senior, goal, keeper
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.