Warrior GT2 Ritual Arm-Chest-Protector Senior

Bestseller
Warrior GT2 Ritual Arm-Chest-Protector Senior
Warrior GT2 Ritual Arm-Chest-Protector Senior (2)
1152.24 PLN
2313.28 PLN *
- 50 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2776.49 PLN2 %
4627.49 PLN4 %
WARRIOR

Ochraniacz na ramię i klatkę piersiową Ritual GT2 jest przeznaczony dla bramkarzy, którzy szukają lekkiego, ochronnego, regulowanego i mobilnego ochraniacza klatki piersiowej. W porównaniu do ochraniacza klatki piersiowej Ritual GT wprowadzono nowe kluczowe ulepszenia, dzięki którym ochraniacz klatki piersiowej Warrior GT2 Senior jest jeszcze lepszy.

Warrior zachował swoją super lekką i wyważoną konstrukcję w całym ochraniaczu ramienia i klatki piersiowej GT2. Warrior Goalie nieznacznie przeprojektował ogólny profil skrzyni i broni Ritual GT2 Senior Chest and Arms w porównaniu z poprzednim modelem GT. Fizycznie, nowy profil i konstrukcja zapewniają większą mobilność całej jednostce, jednocześnie chroniąc bramkarza.

Warrior przeprojektował kształt ramion ochraniacza klatki piersiowej i ramion GT2, aby zmniejszyć interferencję kasku podczas rozglądania się we wszystkich kierunkach. Również blok piersiowy został przeprojektowany, aby zapewnić doskonałą ochronę.

Konstrukcja ramienia Warrior Ritual GT2 Senior Chest and Arm Protector została przeprojektowana na bicepsach, które zostały zmienione na kwadratowy kształt bicepsa, aby zmaksymalizować osłonę, aby zapobiec przedostawaniu się strzałów przez boczne otwory bramkarza. Warrior zawiera również wszystkie nowe podwójne pływaki łokci przednich tarcz. Te pływaki łokciowe przylegają mocniej do ramion bramkarza bardziej niż poprzedni model Ritual GT, umożliwiając lepsze wyczucie ogólnej mobilności. Wreszcie, jeśli chodzi o ramiona, Warrior zachował sznurowaną konstrukcję ramion i regulowane paski na ramiona, aby umożliwić bramkarzowi dostosowanie dopasowania ochraniacza klatki piersiowej Ritual GT2 do ich konkretnych potrzeb. Wreszcie konstrukcja płyty tylnej ma podobną konstrukcję do poprzedniego modelu GT, w której barki, płyta tylna i szyja są regulowane zgodnie z preferencjami bramkarza.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.