Vaughn Velocity 7 XR Pro Carbon Torwart Hose Senior schwarz

Pro Tip
Vaughn Velocity 7 XR Pro Carbon Torwart Hose Senior schwarz
Vaughn Velocity 7 XR Pro Carbon Torwart Hose Senior schwarz (2) Vaughn Velocity 7 XR Pro Carbon Torwart Hose Senior schwarz (3) Vaughn Velocity 7 XR Pro Carbon Torwart Hose Senior schwarz (4)
1778.35 PLN
2667.63 PLN *
- 33 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2667.85 PLN2 %
4446.42 PLN4 %
VAUGHN

The Vaughn Velocity 7 XR Pro Carbon Goal Pants combine maximum net coverage, complete protection and excellent flexibility to produce a professional level pant that caters to athletic goaltenders.

PROTECTION:
- Carbon fiber molded thigh guards
* Light and pro level protection
- Floating spine protective pad
- Carbon fiber reinforced tailbone protection
* Light weight and strong
- HD foam in hip and groin
- Floating abdominal pad
- Segmented kidney protection reinforced with HD foam

FIT:
- Adjustable external pant belt
* Added waist adjustment
- Traditional lace up system
- Suspender ready buttons

CONSTRUCTION
- Unique fit catered to the athletic style goalie
* Larger lower shell and tapered waist
- Sport mesh liner
* Lightweight, comfort, durability, and faster drying
- Stretch gusset materials used on crotch and inner thighs
* 5" wider for better flexibility
- Rear leg split on pant shell
* Keeps the thigh pad properly positioned for improved coverage
- Thigh cradle design
* Keeps thigh pad square for maximum net coverage

WEIGHT of a size M pant:
- approximately 1925 grams

S?owa kluczowe: Goaliepant, senior, T90, vaughn, Portero, goalkeeper, portiere, mĺlmand, gardien de but
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.