Bauer/ Mission RH Axis 8er Set

Bauer/ Mission RH Axis 8er Set
31.95 PLN
35.57 PLN *
- 10 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours

Für Mission oder Bauer Inliner
BAUER/MISSION Screw mit rundem Kopf - 8-er Set

S?owa kluczowe: Mission, screw, skate, axle, set, nut
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.