Bauer NSX Shinguard Youth

160.89 PLN
178.75 PLN *
- 10 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
BAUER

The Bauer NSX Youth Shin Guard is an affordable option for the youngster looking to try out hockey for the first time. The NSX Shin Guard has a hard, plastic shell to protect the shin and knee from impacts taken from pucks and sticks. More foam surrounds the leg to increase protection to the thigh, knee, shin, and calf. Bauer used a quick and easy strapping design to help reduce dressing time in the locker room while making sure to keep the leg firmly locked in so protection stays in place.
YTH 8" / 3'7" - 4'4"
YTH 9" / 3'9" - 4'7"
YTH 10" / 4'3" - 4'8"
200 grams Nsx Bauer Shinguard (Based on a 10")
Shell:
Molded, ribbed shin shell
Ribbed construction allows the shell to deflect impact energy away from the leg
Calf:
Medium-density foam
Liner:
Hydrophobic Mesh
Helps wick away moisture to keep gear dry and lightweight
Strapping:
Y-shaped EZ Fit Strap
1" elastic knee strap/calf strap
Y-shaped design locks down both the knee and the calf

S?owa kluczowe:
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.