Bauer Shin Guard Supreme 2S Pro Youth

214.54 PLN
268.23 PLN *
- 20 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
BAUER

Bauer Supreme 2S Pro Youth Shin Guard offers the young, competitive hockey player solid protection from top to bottom. Bauer used one of their top end foams, Vent Armor, in the calf protection. Vent Armor Foam provides elite-level protection from whacking sticks and flying pucks, and is also highly breathable to allow air to circulate. The 2S Pro's molded knee cap and shin shell not only protect youngsters from the elements of the game, but when they trip and fall too.

The Supreme 2S Pro Youth's internal liner can be removed to reduce after game drying time and is machine washable to help maintain its freshness. It does an amazing job throughout games and practices by wicking away moisture and sweat, keeping the legs much more dry. The Thermo Max+ liner is also anti-microbial, so odor causing bacteria is going to be well managed too. The fit profile of the 2S Pro Youth Shin Guard is anatomical, meaning the protection contours to the body for a responsive and low profile style fit.

S?owa kluczowe:
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.