Bauer Vapor 1X Lite Shinguard Junior

Bauer Vapor 1X Lite Shinguard Junior
Bauer Vapor 1X Lite Shinguard Junior (2)
335.35 PLN
670.92 PLN *
- 50 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
BAUER

Bauer Vapor 1X Junior Lite shine guards feature dual lock strapping with comfort straps, for a tight slip-free feel without causing any discomfort or movement restrictions. The Vapor 1X Lite shin guards liner is a ventilated comfort liner with a skate zone at the bottom of the shin, and includes the removeable 37.5 technology lining that includes sanitized technology to help reduce smell.
The construction of the Bauer Vapor 1X Lite shin guards combines high end materials to provide the lightest pro level protection available. With the use of Curv Composite and Aerolite 2.0 in the shin and Hyperlite foam throughout the calf wrap and knee protection the Vapor 1X Lite shin guards are built tough and light. The fit of the Vapor 1X Lite shin guards is a tapered design that thins out and uses free flex on the bottom near the skate to allow complete mobility whether worn over the tongue or with the tongues flopped out.

Weight of a Bauer Vapor 1X Lite Shinguard Junior 12":


  • approx. 378 grams

S?owa kluczowe:
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.