CCM Quicklite QLT 250 Schienbeinschoner Junior

Pro Tip
Bestseller
Nasz napiwek
CCM Quicklite QLT 250 Schienbeinschoner Junior
330.32 PLN
440.50 PLN *
- 25 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2644.34 PLN2 %
4407.23 PLN4 %
CCM

QuickLite lineup is all about optimal mobility and the QuickLite 250 shin guards definitely delivers as a competitive shin guard with the usage of lightweight, protective foams and a new shin shell design.
The CCM QuickLite QLT 250 Hockey Shin Guards use CCM's new hinged 2 piece design to avoid any gaps in protection while providing a lightweight and mobile pad.

OVERALL FIT:
- Caters to both players that wear shin guards over or under tongue
- New Hinge System
* Knee cap and shin guard connected on sides by hinged design
* Excellent mobility with no gap in protection

SHIN CAP:
- Lightweight Shell & PE Cap
* Sturdy protection; ventilated for air flow

KNEE CAP:
- PE cap
* provide a high level of protection.
* Flexible, lightweight protection
* Extended knee guard reinforced by plastic insert

KNEE WING:
- None

CALF GUARD:
- PE Foam with Laminate Reinforcement Calf Guard
* provide extra protection when blocking shots
* Extended foam protection over calf area

THIGH GUARD:
- PE Foam
* Flexible, lightweight protection

STRAPPING SYSTEM:
- 2-Strap system
* 1" nylon strap underneath knee
* 3" elastic strap over calf
* provide a comfortable fit and easy adjustment.

LINER:
- PU foam removable liner
* provie a custom fit and easy maintenance.
- Moisture wicking mesh nylon
- Removable for quicker drying time

WEIGHT of a size 12" shinguard:
- approximately 335 grams
QuickLite lineup is all about optimal mobility and the QuickLite 250 shin guards definitely delivers as a competitive shin guard with the usage of lightweight, protective foams and a new shin shell design.
The CCM QuickLite QLT 250 Hockey Shin Guards use CCM's new hinged 2 piece design to avoid any gaps in protection while providing a lightweight and mobile pad.

OVERALL FIT:
- Caters to both players that wear shin guards over or under tongue
- New Hinge System
* Knee cap and shin guard connected on sides by hinged design
* Excellent mobility with no gap in protection

SHIN CAP:
- Lightweight Shell & PE Cap
* Sturdy protection; ventilated for air flow

KNEE CAP:
- PE cap
* provide a high level of protection.
* Flexible, lightweight protection
* Extended knee guard reinforced by plastic insert

KNEE WING:
- None

CALF GUARD:
- PE Foam with Laminate Reinforcement Calf Guard
* provide extra protection when blocking shots
* Extended foam protection over calf area

THIGH GUARD:
- PE Foam
* Flexible, lightweight protection

STRAPPING SYSTEM:
- 2-Strap system
* 1" nylon strap underneath knee
* 3" elastic strap over calf
* provide a comfortable fit and easy adjustment.

LINER:
- PU foam removable liner
* provie a custom fit and easy maintenance.
- Moisture wicking mesh nylon
- Removable for quicker drying time

WEIGHT of a size 12" shinguard:
- approximately 335 grams

S?owa kluczowe: CCM, SG, U+, 12, U+12, shin Guard Guard, senior, shin Guard, icehockey, Inline Hockey, protection, Leg, CS, crazi strong, Crazy, strong, crazy strong, Epinilleras, shin pads, shin predezione, shin beskyttelse, shin protection
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.