Nagolenniki Bauer Supreme 2S Pro Junior

Wskazówka Pro
Bestseller
Nagolenniki Bauer Supreme 2S Pro Junior
449.62 PLN
719.52 PLN *
- 38 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
BAUER

Bauer Supreme 2S Pro Junior Shin Guard zapewnia młodemu, wyczynowemu hokeistowi solidną ochronę od góry do dołu. Bauer zastosował jedną ze swoich najlepszych pianek, Vent Armor, w ochronie łydek. Pianka Vent Armor zapewnia elitarną ochronę przed uderzeniami kijami i latającymi krążkami, a także jest wysoce oddychająca, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Formowane nakolanniki i piszczele 2S Pro nie tylko chronią młodzież przed elementami gry, ale także chronią przed potknięciami i upadkami.

Wewnętrzną wyściółkę Supreme 2S Pro Youth można wyjąć, aby skrócić czas schnięcia po grze i można ją prać w pralce, aby zachować jej świeżość. Wykonuje niesamowitą pracę podczas gier i treningów, odprowadzając wilgoć i pot, dzięki czemu nogi są znacznie bardziej suche. Wkładka Thermo Max + jest również antybakteryjna, więc bakterie powodujące nieprzyjemny zapach również będą dobrze zarządzane. Profil dopasowania 2S Pro Youth Shin Guard jest anatomiczny, co oznacza, że ??kontury ochronne dopasowują się do ciała, zapewniając responsywne i niskoprofilowe dopasowanie.
Waga:
236 gramów (w oparciu o 10-calowy Bauer Shinguard Junior)

S?owa kluczowe: Bauer 2S pro, Bauer, 2s, Pro, Shin, Shin guard, shinguard, junior, Hockey, Icehockey
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.