Warrior DX Pro Shinguard Junior

Warrior DX Pro Shinguard Junior
393.33 PLN
491.72 PLN *
- 20 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
WARRIOR

Warrior Alpha Junior DX Pro Shin Guard features a new design called their DX Shell, located on the calf and thigh guard. DX Shell is uniquely textured compressed EVA foam that excels in weight reduction while maintaining pro-level protection. The calf guards get added protection with injected plastic inserts to keep players safer from slashes and blocked shots.

The QX Pro also features Warrior's number one liner which boasts WarTech FnC with added Polygiene Technology. Adding a soft feel and comfortable wrap, the liner does a fantastic job of wicking away moisture and impeding odor-causing bacteria from forming, which keeps your shin guards smelling fresh and clean a lot longer. Helping secure the DX Pro shin guards anatomically around the leg is Warrior's Sling Wrap and 2" elastic calf strap. The Sling Wrap has a neoprene Y-shaped material that fits comfortably behind the leg, securing the knee to the knee cap.

S?owa kluczowe:
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.