Mission Inhaler WM03 Rollerhockey Skate Senior E

NOWO??
Wskazówka Pro
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Mission Inhaler WM03 Rollerhockey Skate Senior E
Mission Inhaler WM03 Rollerhockey Skate Senior E (2) Mission Inhaler WM03 Rollerhockey Skate Senior E (3)
1316.16 PLN
1679.30 PLN *
- 22 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2723.56 PLN2 %
4539.26 PLN4 %
MISSION

The Mission WM03 offers very good support and optimal felxibility due to the fiber composite construction with the fiber composite quarter.

The skate features Mission's well-known ventilation system, outer and toe cap construction with which keeps the feet cool and the skates dry.

The WM03 inline skates have Labeda Union wheels that provide optimum speed and maximum grip.

Outer material: Tru-Form TECH PU with new ventilation system and abrasion protection, asymmetrical toe cap for the best fit

Tongue: Reinforced 48OZ felt tongue

Outsole: Hard TPU for improved power transmission

Chassis: Reinforced Hi-Lo aluminum

Wheels: Labeda Unionr Indoor Wheels (sizes 80-80-76-76mm) in hardness X-Soft (74A) for extra grip on smooth surfaces such as concrete or hall floors

Bearings: Hi-Lo ABEC7

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.