INSTRIKE Devil Pro Inline Girdle z miseczka

Wskazówka Pro
Bestseller
Nasz napiwek
INSTRIKE Devil Pro Inline Girdle z miseczka
INSTRIKE Devil Pro Inline Girdle z miseczka (2) INSTRIKE Devil Pro Inline Girdle z miseczka (3)
255.88 PLN
362.91 PLN *
- 29 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2723.56 PLN2 %
4539.26 PLN4 %
INSTRIKE

Bardzo wygodny w noszeniu i ruchliwy Junior / Senior
- Bardzo łatwo się tu wprowadzić
- Niezwykle lekki
- świetna cyrkulacja powietrza dzięki specjalnie zaprojektowanym ochraniaczom
- kubek / wspornik jest już dołączony, ale możesz go również wyjąć

S?owa kluczowe: Überpant, Inlineskaterpant, Skaterpant, lange pant, gotcha, paintball, 5k girdle, 5k, goalie, Protection, Ropa Interior, pant protection, pant predezione, pant beskyttelse, protection pantalon
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.