Bauer Vapor Hyperlite Ice hockey Pants Int.

NOWO??
Bauer Vapor Hyperlite Ice hockey Pants Int.
Bauer Vapor Hyperlite Ice hockey Pants Int. (2) Bauer Vapor Hyperlite Ice hockey Pants Int. (3) Bauer Vapor Hyperlite Ice hockey Pants Int. (4)
857.31 PLN
1095.52 PLN *
- 22 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2858.50 PLN2 %
4764.17 PLN4 %
BAUER

The HYPERLITE pants INTERMEDIATE use the AEROLITE hip protection and a SHOCKLITE insert in the spine area, combined with the HYPERLITE HD thigh protection. These innovations give the pants excellent protective properties and, weighing only 1250g, complete the HYPERLITE collection as one of the lightest on the market. High quality 840D nylon forms a robust outer material. The belt is quick and infinitely adjustable via two ends and provides additional support.

Overall, the HYPERLITE series is the lightest on the market for elite level players.
It offers a flexible and comfortable fit, helping agile players be even quicker without sacrificing the protection they need.

The entire HYPERLITE collection features the new THERMOCORE Zero liner.
The THERMOCORE Zero lining combines sweat and odor control with a new yarn treatment that creates a cooling effect while providing great comfort.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.