Bauer NSX Hockey Pant Senior black

Bauer NSX Hockey Pant Senior black
321.97 PLN
357.72 PLN *
- 10 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
BAUER

Bauer NSX hockey pants black that are designed for players who are new to the sport. The NSX hockey pants feature molded PE protection in the thigh guard and hip. For kidney protection the NSX hockey pants have an ergonomic molded kidney pad. Moving to the back, the Bauer NSX hockey pants have an integrated spine pad that is constructed with molded foam and a poly insert. To keep the NSX hockey pants fitting secure, Bauer uses a single density cover belt. The shell of the NSX hockey pants is made from 400D nylon with overlay. Inside the NSX hockey pants, we see the hydrophobic liner that is designed to keep the player comfortable. The Bauer NSX hockey pants are a great starting point for players who are new to the game and looking to find an affordable option that offers good protection and comfort for the price.

S?owa kluczowe:
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.