Boomerang Passer Off Ice Hockey Puck Passer

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Boomerang Passer Off Ice Hockey Puck Passer
Boomerang Passer Off Ice Hockey Puck Passer (2) Boomerang Passer Off Ice Hockey Puck Passer (3) Boomerang Passer Off Ice Hockey Puck Passer (4) Boomerang Passer Off Ice Hockey Puck Passer (5)
743.16 PLN
995.92 PLN *
- 25 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2717.39 PLN2 %
4528.99 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours

Utrzymuj krążek w ruchu przez cały czas, tak jak w prawdziwym meczu hokejowym

Pozwala ćwiczyć umiejętności trzymania kija, podania i strzelania w domu bez partnera

S?owa kluczowe: Rebouncer
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.